Predslov

Vítame vás pri učebnici Ekonomika, spoločnosť a verejná politika od tímu CORE.

Dobrá správa demokracie si vyžaduje voličov, ktorí plynule hovoria jazykom ekonómie a dokážu kvantitatívne zanalyzovať sociálnu a hospodársku politiku. Takisto potrebujeme dobre vyškolených výskumníkov a novinárov, ktorí v tejto oblasti disponujú pokročilejšími zručnosťami.

Ekonómia láka aj mnohých študentov iných odborov, lebo sa chcú zapájať do politických diskusií o environmentálnej udržateľnosti, nerovnosti, budúcnosti práce, finančnej nestabilite a inováciách. Na začiatku štúdia ekonómie však zistia, že kurzy majú s týmito naliehavými otázkami politík len málo spoločného a sú skôr určené pre študentov, ktorí chcú túto disciplínu študovať ako svoj hlavný odbor, či dokonca pokračovať v štúdiu ekonómie aj na vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia.

Výsledkom je, že študenti orientovaní na politiku si často musia vybrať medzi kvantitatívnym a analytickým študijným odborom (ekonómiou), ktorý je obsahovo len minimálne orientovaný na politiku a ktorý nedáva dostatočný priestor poznatkom iných disciplín, alebo študijným odborom orientovaným na politiku a problémy, ktorý im poskytne len malú prípravu v oblasti modelovania alebo kvantitatívnych vedeckých metód.

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika sa v tomto odlišuje.

Učebnica bola vytvorená špeciálne pre študentov spoločenských vied, verejnej politiky, obchodu a manažmentu, inžinierstva, biológie a ďalších neekonomických odborov. Ak ste jedným z týchto študentov, chceme vás zaujať, podnietiť a umožniť vám pochopiť ekonomiku. Dúfame, že získate nástroje potrebné na formulovanie podložených názorov na naliehavé problémy politík. Dokonca sa možno nakoniec rozhodnete absolvovať ďalšie kurzy ekonómie.

Kniha sa úspešne používa aj v kurzoch pre študentov ekonómie, obchodu a verejnej politiky, ako aj v ekonomických moduloch pre filozofiu, politiku a ekonómiu a v magisterských kurzoch verejnej politiky.

Táto učebnica je výsledkom celosvetovej spolupráce medzi výskumníkmi, pedagógmi a študentmi, ktorí sa snažia priblížiť spoločensky relevantné poznatky z ekonómie širšiemu publiku. Učebnicu sme sprístupnili voľne online, pretože sme presvedčení, že toto poznanie môže prispieť k bohatšej účasti všetkých – nielen odborníkov – na formovaní našich ekonomík a pomôcť podporiť chápanie politiky, ktorá je jasne založená na dôkazoch. Sme vďační za príspevky celého tímu a nadácii Nuffield Foundation za finančnú podporu projektu.

Viac o projekte CORE, našich eknihách a našej misii

Ak sa chcete dozvedieť viac o obsahu tejto učebnice, ako aj o sprievodnej publikácii The Economy, eknihe pre študentov ekonómie ako samostatného odboru, a o tom, ako sa obe publikácie líšia od bežného úvodu do ekonómie, podrobnejšie informácie nájdete tu.

Pre učiteľov, ktorí uvažujú o tom, že učebnicu použijú ako základ kurzu v trvaní jedného či dvoch semestrov, sme pripravili príručku, ktorá im pomôže s používaním učebniceEkonomika, spoločnosť a verejná politika.

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika má študentom poskytnúť praktické skúsenosti s používaním údajov na pochopenie ekonomických otázok. Pre každú kapitolu je k dispozícii aj sprievodný empirický projekt z Praktických úloh z ekonómie. Projekty sa venujú dôležitým problémom politík pomocou reálnych údajov. Praktické úlohy z ekonómie: empirické projekty (Doing Economics: Empirical Projects) sú k dispozícii v podobe bezplatnej eknihy. Takisto sme pripravili príručku k Praktickým úlohám z ekonómie pre učiteľov.

Tím CORE je veľkou a neustále sa rozrastajúcou rodinou. Pridajte sa k nám! Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto knihe, vrátane podnetov na zlepšenie.

Wendy Carlin, Samuel Bowles, Margaret Stevens, a Eileen Tipoe za tím CORE
August 2019