Uznanie pre učebnicu Ekonomika, spoločnosť a verejná politika

„Najlepšia inovácia v ekonomickom vzdelávaní, akú som počas svojej kariéry videl. Široká paleta myšlienok, ktoré osviežujú naše staré koncepcie a posúvajú náš štandardný diskurz od pochmúrneho k svetlému, od odľudštenej vedy k oduševnenej vízii sveta.“ — Christian Gollier, zakladateľ a riaditeľ, Toulouse School of Economics, Francúzsko

„Vedúci kurzu nás pred začiatkom varoval, že po absolvovaní modulu už svet nebudeme vnímať rovnako, čo sa aj potvrdilo.“ — Simon Greaves, Financial Times a študent MSc PPE v Birkbeck, University of London, Spojené kráľovstvo

„Rozhodli sme sa pre učebnicu Ekonomika, spoločnosť a verejná politika, lebo máme rôznorodú skupinu študentov. Väčšina z nich sa nudila, no ostatní nestíhali držať krok. … Práve som dokončil výučbu prvej skupiny takmer 500 študentov a prejavili o problematiku veľký záujem.“ — Carlos Cortinhas, University of Exeter, Spojené kráľovstvo

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika bol veľmi úspešný text pre študentov neekonomických odborov, ktorý sa zameriaval na reálny svet a údaje a dával zmysel aj v kontexte ich vlastnej skúsenosti so svetom.“ — Mark Dodd, University of Adelaide, Austrália

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika vás naučí, ako riešiť zložité problémy, ako je nerovnosť a nezamestnanosť, a využívať pri tom všetky dostupné nástroje. Ako študentke verejnej politiky mi tento prístup umožnil komplexne hodnotiť aktuálne udalosti a navrhované opatrenia.“ — Alaina Leggette, študentka MPA na Columbia University SIPA, USA

Ekonomika, spoločnosť a verejná politka ponúka všetky výhody osnov CORE s jasným zameraním na verejnú politiku. Problémy politík, príklady reálnych údajov a sprievodná publikácia Praktické úlohy z ekonómie sprístupňujú modernú ekonómiu študentom zo všetkých oblastí a zachovávajú potrebnú exaktnosť.“ — Humberto Llavador, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

„Na rozdiel od tradičných učebníc Ekonomika, spoločnosť a verejná politika jedinečným spôsobom ukazuje, ako ekonómia pomáha riešiť hlavné výzvy politík a diskusie o nich a ako ekonómovia používajú súbor nástrojov (modely, údaje a opisy) na vysvetlenie javov reálneho sveta.“ — Dunli Li, vyučujúca ekonómie, University College London, Spojené kráľovstvo

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika je skvelá kniha pre kurz ekonómie v našom programe MPA, kde sa ekonomické vedomosti študentov veľmi líšia. Aktuálne témy ako rozdelenie príjmov a zmena klímy okamžite zaujmú študentov bez ohľadu na ich pozadie.“ — Jeffrey Miller, Gallaudet University, USA

„Porozumieť ekonómii nie je vôbec jednoduché, no učebnica Ekonomika, spoločnosť a verejná politika optimálnym spôsobom rozdeľuje zložité ekonomické koncepty na stráviteľné a jednoduché časti. Komplexné nástroje politík ponúkané v učebnici sa používajú na analýzu zložitých reálnych problémov v minulosti a súčasnosti.“ — Dohun Na, študent MPA na Columbia University SIPA, USA

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika je skvelým zdrojom na vyučovanie ekonomických princípov pre študentov, ktorí študujú v inom odbore. Poskytuje prístupný a zároveň komplexný úvod do ekonomických myšlienok, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie politiky a rôznych opatrení.“ — Matthew DiGiuseppe, Leiden University, Holandsko

„Učebnicu Ekonomika, spoločnosť a verejná politika by som odporučil ako skvelý zdroj pre široký záber kurzov venujúcich sa úvodu do ekonómie so zameraním na verejnú politiku. Využíva kľúčové materiály z knihy The Economy a pretvára ich pre študentov, ktorí sa nešpecializujú na ekonómiu, ale celú disciplínu chcú vnímať v širších vzťahoch. Veľmi oceňujem zameranie na údaje s prepojením na Praktické úlohy z ekonómie.“ — Stephen Wright, Birkbeck, University of London, Spojené kráľovstvo

„Učebnica Ekonomika, spoločnosť a verejná politika robí ekonómiu prístupnou a zrozumiteľnou. Učebnica rozsiahlym aplikovaním ekonomickej teórie na skutočný život poskytuje budúcim tvorcom politík cenný súbor nástrojov na pochopenie a riešenie volieb medzi alternatívami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých politických prostredí.“ — Ashley Litwin, študentka kvantitatívnych metód na Columbia University, USA

„Študentom sa učebnica Ekonomika, spoločnosť a verejná politika mimoriadne páčila … Za posledné roky som učil viacero kurzov a nikdy predtým študenti neboli zo žiadnej učebnice takí nadšení.“ — Agnar Helgason, University of Iceland, Island