Zdroje

Praktické úlohy z ekonómie – Empirické projekty

Ako ekonómovia skúmajú údaje

Keď sa ekonómovia nezhodujú

Videá

Veľkí ekonómovia

Zistite viac

Cvičenia

Grafy, tabuľky a obrázky

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

Kapitola 4

Kapitola 5

Kapitola 6

Kapitola 7

Kapitola 8

Kapitola 9

Kapitola 10

Kapitola 11

Kapitola 12