Autorské práva a poďakovanie

Cover: Aerial view of a city, Magnifier / Shutterstock.com. Unit 1: Extreme wealth inequality in Mexico City, Santa Fe District: Johnny Miller / africanDRONE. Adam Smith: Etching created by Cadell and Davies (1811), John Horsburgh (1828) or R.C. Bell (1872). Joseph Schumpeter: Volkswirtschaftliches Institut, Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau, Germany, https://goo.gl/ZlRjmG, licensed under CC BY-SA 3.0.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí nám udelili súhlas na reprodukciu obrázkov, grafov a citátov v texte učebnice. Vynaložili sme maximálne možné úsilie na vystopovanie držiteľov autorských práv. V prípade držiteľov autorských práv, s ktorými sa nám nepodarilo skontaktovať, však urobíme kroky na získanie súhlasu s reprodukciou materiálu v tejto knihe.