Ekonomika, spoločnosť a verejná politika

Ekonomika, spoločnosť a verejná politika (v anglickom origináli Economy, Society and Public Policy, ESPP) je učebnica projektu CORE Econ, ktorá poskytuje úvod do ekonómie pre študentov všetkých študijných odborov so základnými alebo nulovými znalosťami z ekonómie. Študenti si osvoja analytické nástroje a zručnosti práce s údajmi pri skúmaní najnaliehavejších otázok, ktorým naše spoločnosti čelia: nerovnosť, finančná nestabilita, klimatická zmena, tvorba bohatstva a inovácie.

Viac informácií si môžete prečítať v úvode do ESPP alebo si pozrite päťminútového video sprievodcu:

 

 

ESPP je skvelý zdroj na vyučovanie ekonomických princípov pre študentov, ktorých hlavným študijným odborom nie je ekonómia. Ponúka zrozumiteľný, no komplexný úvod do ekonomických myšlienok, ktoré sú potrebné na pochopenie politík.

Matthew DiGiuseppe, Leidenská univerzita, Holandsko

 

Pozrite si video s profesorom Carlosom Cortinhasom (Exeterská univerzita) a zistite, čo sa na projekte CORE Econ páči študentom:

 

 

Doing Economics

Knihu ESPP dopĺňajú aj Praktické úlohy z ekonómie (v anglickom origináli Doing Economics). Ide o zbierku dvanástich projektov, ktoré riešia dôležité otázky politík pomocou reálnych údajov.

Každý projekt súvisí s jednou kapitolou v ESPP a obsahuje podrobné pokyny na spracovanie v Exceli, Google Sheets a R.

Viac o ESPP si môžete prečítať v našich blogových príspevkoch:

 

Tvorbu učebnice Ekonomika, spoločnosť a verejná politika financovala nadácia Nuffield.