Sisällys

Talous on valmistuessaan 22 luvun mittainen teos, josta julkaisemme nyt kahdeksan ensimmäistä. Materiaali on välittömästi kaikkien käytettävissä. Päivitämme teoksen lopulliseen mittaansa seuraavien kuukausien aikana. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kehitysideoita, ole yhteydessä [email protected].

 1. Esipuhe
 2. 1 Kapitalismin vallankumous
  1. Johdanto
  2. 1.1 Tuloerot
  3. 1.2 Tulojen ja elintason mittaaminen
  4. 1.3 Historian lätkämaila: tulojen kasvu
  5. 1.4 Teknologian vallankumous tuli jäädäkseen
  6. 1.5 Talous ja ympäristö
  7. 1.6 Kapitalismin määritelmä: yksityisomistus, markkinat ja yritykset
  8. 1.7 Kapitalismi talousjärjestelmänä
  9. 1.8 Erikoistumisen edut
  10. 1.9 Kapitalismi, syy-seuraussuhteet ja historian lätkämaila
  11. 1.10 Kapitalismin monet muodot: instituutiot, valtiovalta ja talous
  12. 1.11 Taloustiede ja talous
  13. 1.12 Lopuksi
  14. 1.13 Viitteet
 3. 2 Teknologia, väestö ja kasvu
  1. Johdanto
  2. 2.1 Taloustieteilijät, historioitsijat ja teollinen vallankumous
  3. 2.2 Taloudelliset mallit: kaukaa näkee enemmän
  4. 2.3 Peruskäsitteitä: hinnat, kustannukset ja innovaatiotuotot
  5. 2.4 Dynaamisen talouden mallintaminen: teknologia ja kustannukset
  6. 2.5 Dynaamisen talouden mallintaminen: innovaatiot ja voitot
  7. 2.6 Ison-Britannian teollinen vallankumous ja kannustimet uusien teknologioiden kehittämiseen
  8. 2.7 Malthusilainen talousteoria: työn keskituotos laskee
  9. 2.8 Malthusilainen talousteoria: väestönkasvu syö elintason nousun
  10. 2.9 Malthusin loukku ja talouden stagnaatio
  11. 2.10 Malthusilainen stagnaatio katkeaa
  12. 2.11 Lopuksi
  13. 2.12 Viitteet
 4. 3 Niukkuus, valinta ja työ
  1. Johdanto
  2. 3.1 Työ ja tuotanto
  3. 3.2 Preferenssit
  4. 3.3 Vaihtoehtoiskustannukset
  5. 3.4 Mahdollisuuksien joukko
  6. 3.5 Päätöksenteko ja niukkuus
  7. 3.6 Työaika ja talouskasvu
  8. 3.7 Tulovaikutus ja substituutiovaikutus
  9. 3.8 Onko mallimme hyvä?
  10. 3.9 Työajan muutokset ajan oloon
  11. 3.10 Työajan erot maiden välillä
  12. 3.11 Lopuksi
  13. 3.12 Viitteet
 5. 4 Vuorovaikutus ja päätöksenteko
  1. Johdanto
  2. 4.1 Vuorovaikutteiset päätöstilanteet ja peliteoria
  3. 4.2 Tasapaino näkymättömän käden pelissä
  4. 4.3 Vangin dilemma
  5. 4.4 Sosiaaliset preferenssit ja altruismi
  6. 4.5 Altruistiset preferenssit ja vangin dilemma
  7. 4.6 Julkishyödykkeet, vapaamatkustus ja toistuva vuorovaikutus
  8. 4.7 Julkishyödykkeet ja vapaamatkustajien rankaiseminen
  9. 4.8 Käyttäytymisen kokeellinen tutkimus kentällä ja luokkahuoneessa
  10. 4.9 Yhteistyö, neuvotteleminen, eturistiriidat ja sosiaaliset normit
  11. 4.10 Miten potti jaetaan (tai jää jakamatta)
  12. 4.11 Viljelijä reilu, opiskelija itsekäs?
  13. 4.12 Ultimatum-peli ja kilpailu
  14. 4.13 Strategiset päätöstilanteet: Nash-tasapainoista valitseminen
  15. 4.14 Lopuksi
  16. 4.15 Viitteet
 6. 5 Omaisuus ja valta: molemminpuolista hyötyä ja ristiriitoja
  1. Johdanto
  2. 5.1 Instituutiot ja valta
  3. 5.2 Instituutioiden ja tulemien arviointi: Pareto-kriteeri
  4. 5.3 Instituutioiden ja tulemien arviointi: reiluus
  5. 5.4 Valintojen ja ristiriitojen malli
  6. 5.5 Teknisesti mahdolliset tulemat
  7. 5.6 Pakon sanelema allokaatio
  8. 5.7 Taloudellisesti mahdolliset tulemat ja ylijäämä
  9. 5.8 Pareto-tehokkuuskäyrä ja ylijäämän jakaminen
  10. 5.9 Politiikkaa: kuinka ylijäämä jaetaan
  11. 5.10 Ylijäämän Pareto-tehokas jakaminen
  12. 5.11 Angela ja Bruno: tarinan opetus
  13. 5.12 Taloudellisen eriarvoisuuden mittaaminen
  14. 5.13 Tulonjakopolitiikalla ylijäämän uudelleenjakoon ja tehokkuuteen
  15. 5.14 Lopuksi
  16. 5.15 Viitteet
 7. 6 Yritys: omistajat, johtajat, työntekijät
  1. Johdanto
  2. 6.1 Yritykset, markkinat ja työnjako
  3. 6.2 Muiden ihmisten rahoilla: omistuksen ja johdon erillisyys
  4. 6.3 Muiden ihmisten työllä
  5. 6.4 Työsuhteen ylituotto
  6. 6.5 Mistä työsuhteen ylituotto syntyy
  7. 6.6 Työ ja palkat: kannustinpalkkamalli
  8. 6.7 Palkat, työpanos ja voitot kannustinpalkkamallissa
  9. 6.8 Malli käyttöön: omistajat, työntekijät ja talous
  10. 6.9 Vaihtoehtoinen liiketoiminnan muoto: osuuskunta
  11. 6.10 Agentit ja päämiehet: vuorovaikutus epätäydellisissä sopimuksissa
  12. 6.11 Lopuksi
  13. 6.12 Viitteet
 8. 7 Yritys ja sen asiakkaat
  1. Johdanto
  2. 7.1 Hintapäätös: aamiaismurot
  3. 7.2 Skaalaedut ja suurtuotannon kustannusedut
  4. 7.3 Tuotanto: Ajattomien Autojen kustannusfunktio
  5. 7.4 Kysyntä ja samavoittokäyrät: Ajattomat Autot
  6. 7.5 Voiton maksimoiva hinta ja määrä
  7. 7.6 Voiton maksimointi rajatulon ja rajakustannuksen avulla
  8. 7.7 Kaupankäynnin hyödyt
  9. 7.8 Kysynnän hintajousto
  10. 7.9 Kysynnän hintajousto politiikassa
  11. 7.10 Hinnanasetanta, kilpailu ja markkinavoima
  12. 7.11 Tuotevalikoima, innovointi ja mainonta
  13. 7.12 Hinnat, kustannukset ja markkinoiden toimimattomuus
  14. 7.13 Lopuksi
  15. 7.14 Viitteet
 9. 8 Kysyntä ja tarjonta: hinnanottajat ja kilpailulliset markkinat
  1. Johdanto
  2. 8.1 Ostaminen ja myyminen: kysyntä ja tarjonta
  3. 8.2 Markkinat ja tasapainohinta
  4. 8.3 Yritykset hinnanottajina
  5. 8.4 Markkinoiden tarjonta ja tasapaino
  6. 8.5 Kilpailullinen tasapaino: kaupankäynnin hyödyt, markkinoiden allokaatio ja hyötyjen jakautuminen
  7. 8.6 Tarjonnan ja kysynnän muutokset
  8. 8.7 Verojen vaikutukset
  9. 8.8 Täydellisen kilpailun malli
  10. 8.9 Kilpailullisia tasapainoja etsimässä
  11. 8.10 Hinnanasettajat ja hinnanottajat
  12. 8.11 Lopuksi
  13. 8.12 Viitteet
 10. Sanasto
 11. Kirjallisuus