Esipuhe

Talous-verkkoaineistomme ensimmäinen betaversio julkaistiin vuonna 2014. Esipuheen siihen kirjoitti chileläinen taloustieteen maisteri Camila Cea. Vastavalmistunut Cea oli ehtinyt toimia jo pitkään kansanliikkeessä, joka vaati Chileen taloudellisesti oikeudenmukaisempaa politiikkaa. Cea ja hänen opiskelutoverinsa Chilen yliopistosta kantoivat huolta kotimaansa talouden ongelmista ja olivat tyrmistyneitä siitä, ettei yksikään heidän käymänsä taloustieteen kurssi tarjonnut välineitä ongelmien käsittelyyn. He vaativat opetussuunnitelmaan muutoksia. Yliopiston taloustieteen ja liikkeenjohdon yksikön silloinen johtaja Oscar Landerretche vastasi opiskelijoiden vaatimuksiin. Cea ja Landerretche kuuluvat nykyisin molemmat CORE Economics Education ‑järjestön hallitukseen.

Camila Cea
Koko näyttö

Camila Cea

Ensijulkaisun jälkeen CORE-verkkoaineistoa on käytetty oppimateriaalina taloustieteen peruskursseilla Lontoon University Collegessa, Pariisin Sciences Po ‑korkeakoulussa, Toulousen kauppakorkeakoulussa, Bangaloren Azim Premji ‑yliopistossa, Berliinin Humboldt-yliopistossa, Lahoren liikkeenjohdon korkeakoulussa ja monissa muissa yliopistoissa ympäri maailmaa. Tätä kirjoitettaessa eli heinäkuussa 2017 CORE-aineiston opettajan lisämateriaalien käyttäjäksi on rekisteröitynyt kolmetuhatta taloustieteen opettajaa 89 eri maasta.

Matkamme alussa Camila Cea kiteytti esipuheessaan täydellisesti sen, mikä meitä yhä kannustaa eteenpäin:

Me tahdomme muuttaa taloustieteen opetusta. Opiskelijat ja opettajat ovat odottaneet sitä liian kauan. Kun Financial Times ‑sanomalehdessä marraskuussa 2013 kerrottiin CORE-aineistosta, se poiki kiihkeän verkkokeskustelun taloustieteen opetuksesta ja opiskelusta, yhteensä 1 214 puheenvuoroa kahdessa vuorokaudessa. Taloustieteen opiskelijat eri puolilta maailmaa kysyivät samaa kuin minä muutamaa vuotta aikaisemmin: miksi taloustieteen oppiaine on irtaantunut täysin eletystä kokemuksestamme?

Nataly Grisales, toinen eteläamerikkalainen taloustieteen opiskelija, kirjoitti hiljattain blogissaan opiskelukokemuksistaan: ”Kun vasta pohdin opiskelualaa, kuulin eräältä professorilta, että taloustieteen opiskelijana oppisin kuvaamaan ja ennustamaan ihmisen käyttäytymistä matemaattisilla menetelmillä. Se tuntui ja tuntuu yhä upealta lupaukselta. Lukuvuodet vierivät, ja lopulta totesin osaavani kaikenlaisia matemaattisia menetelmiä, mutta ihmiset – joiden käyttäytyminen minua alun perin kiinnosti – olivat kadonneet jonnekin.”

Minäkin muistan Natalyn tavoin ihmetelleeni, milloin ihmeessä kursseilla päästäisiin käsiksi niihin ongelmiin, joiden takia aikoinani valitsin taloustieteen.

Juuri sitä varten CORE-työryhmän kollegani ovat julkaisseet tämän aineiston. Se on valanut minuun uutta uskoa, että taloustiedettä opiskelemalla voi todella ymmärtää paremmin tosimaailman talousongelmia ja saada eväitä niiden ratkaisemiseen.

Tule mukaan.

Camila Cea ja Nataly Grisales eivät saaneet opiskeluvuosinaan perehtyä taloustieteen arvokkaimpaan antiin. CORE-työryhmän päämääränä on kertoa siitä, mitä nykyajan taloustieteilijät tekevät ja mitä tiedämme taloudesta. Tämän päivän taloustiede on empiirinen tieteenala, joka selittää havaintoja mallien ja teorioiden avulla. Taloustieteen mallit tuottavat valtioille, yrityksille ja muille organisaatioille tietoa päätöksenteon tueksi.

Taloustieteen tarjoamat välineet, käsitteet ja näkökulmat voivat auttaa tarttumaan niihin haasteisiin, joiden vuoksi Cean ja Grisalesin kaltaiset opiskelijat hakeutuvat taloustieteen pariin. Valitettavasti tuhannet opiskelijat saavat tyytyä kursseihin, joilla nämä välineet jäävät sivujuonteeksi.

CORE-projekti alkoi vuonna 2013, ja sen mittaan olemme toistaneet erästä koetta luentosaleissa eri puolilla maailmaa. Kysymme opiskelijoilta, mikä heidän mielestään on tärkein ongelma, jota taloustieteilijöiden pitäisi tutkia. Alla oleva sanapilvi kertoo, mitä Humboldt-yliopiston opiskelijat vastasivat kysymykseen ensimmäisen taloustieteen kurssinsa ensimmäisellä luennolla. Kirjainkoko kuvaa sanan tai käsitteen yleisyyttä vastauksissa.

Sanapilvi, jossa suurimpana näkyy eriarvoisuus-sana
Koko näyttö

Taloustieteilijöiden tärkeimmät tutkimusaiheet Humboldt-yliopiston opiskelijoiden mukaan.

Sydneyssa ja Bogotássa opiskelijoiden vastauksista muodostui miltei täsmälleen samanlainen sanapilvi; kuvat ovat nähtävillä verkkosivustollamme www.core-econ.org. Ja kun vuonna 2016 esitimme saman kysymyksen ensin Englannin keskuspankin uusille työntekijöille (heistä valtaosa oli hiljan valmistuneita taloustieteilijöitä) sekä sen jälkeen Uuden-Seelannin valtiovarainministeriön ja keskuspankin ekonomisteille ja muulle henkilökunnalle, vastaukset olivat jälleen samanlaisia: päällimmäisenä heidän mielessään oli eriarvoisuus.

Opintonsa aloittavia opiskelijoita askarruttavat niin kotimaiset kuin globaalit yhteiskunnalliset ongelmat. Ranskassa tekemässämme kokeessa tavallista useampi mainitsi työttömyyden. Kaikissa maissa runsaasti mainintoja keräsivät ilmastonmuutos, ympäristöongelmat, automaatio ja rahoitusmarkkinoiden epävakaus.

Tämä aineisto keskittyy tosimaailman ongelmiin, ja siksi sen nimenä on Talous eikä Taloustiede, niin kuin peruskursseilla yleensä. Talous kuuluu elimellisesti tosimaailmaan. Talous ohjailee sitä, miten tuotamme tarvitsemamme hyödykkeet ja palvelut vuorovaikutuksessa toistemme ja luonnonympäristön kanssa. Taloustiede taas on talouden tutkimisen tapa, joka perustuu tosiseikkoihin, käsitteisiin ja malleihin.

Talous on taloustieteen oppiaineisto. Lähdemme aina liikkeelle taloutta koskevasta kysymyksestä tai ongelmasta – esimerkiksi siitä, miksi kapitalismin syntyyn yhdistyi keskimääräisen elintason nousukäänne – ja esittelemme sitten taloustieteen työvälineitä, joiden avulla kysymykseen voi vastata.

Käsittelemme kysymyksiä aina tietyssä järjestyksessä. Aloitamme historian tai nykyajan ongelmista – monimutkaisuutta kaihtamatta – ja perehdymme niihin mallien avulla. Pedagoginen otteemme on siis päinvastainen kuin perinteisissä taloustieteen oppikirjoissa, joissa aloitetaan mallin johtamisesta. Mallin esittelyssä viitataan joskus yksinkertaiseen sovelluskohteeseen, vaikkapa ostoksiin, ja luvataan soveltaa mallia tosielämän talousongelmiin joko myöhemmin kurssilla tai (kuten useimmin käy) taloustieteen jatkokursseilla.

CORE-aineiston lähtökohtana ovat historian ja nykyhetken suuret ongelmat. Siksi käyttämiemme mallien ja selitysten on huomioitava, mitä tosimaailmassa tapahtuu. Toimijoilla ei milloinkaan ole täydellistä informaatiota kaikista päätöksiinsä liittyvistä tekijöistä, oman edun tavoittelu ei ole ainoa motiivi, ja toteutuneiden tulemien selittämisessä on huomioitava strategiseen vuorovaikutukseen liittyvä vallankäytön mahdollisuus.

Pystymme vastaamaan omaan vaatimukseemme taloustieteen viimeaikaisten edistysaskelten ansiosta. Koska CORE-aineistossa taloustieteen malleja sovelletaan tärkeisiin, monimutkaisiin ja vaikeisiin ongelmiin, opiskelija saa kerralla käsityksen sekä mallien mahdollistamista oivalluksista että niiden väistämättömistä puutteista.

CORE on globaali liike

CORE-projekti on olemukseltaan globaali kahdella tavalla. Aineistoa kehitetään eri puolilla maailmaa, ja se on kenen tahansa kiinnostuneen käyttäjän saatavilla missä tahansa.

Sivusto sai muotonsa ja interaktiiviset ominaisuutensa suurelta osin Bangaloressa. Tekstille ja muulle verkkomateriaalille kehitettiin avoimen lähdekoodin julkaisualusta Kapkaupungissa. Aineiston julkaisi painettuna kirjana Oxford University Press. Talous-aineistoa käännetään ja lokalisoidaan ranskaksi, italiaksi, farsiksi, espanjaksi, hindiksi, kannadaksi, venäjäksi ja muille kielille. CORE-työryhmä valmistelee opetusmateriaalia myös lukiolaisille.

CORE-verkkoaineisto on julkaistu Creative Commons ‑lisenssillä, joka antaa oikeuden ei-kaupalliseen käyttöön koko maailmassa. Aineiston kirjoittamiseen, editointiin ja tarkastukseen on osallistunut kirjaimellisesti satoja tutkijoita. Lukujemme päävastuulliset kirjoittajat tulevat 13 eri maasta. Kaikki ovat luovuttaneet osaamisensa käyttöömme ilmaiseksi.

CORE on tiedontuottajien yhteisö, jonka tarkoituksena on pitää Talous verkossa ilmaiseksi kaikkien ulottuvilla ja olla näin mukana kasvattamassa maailmankansalaisia, jotka hallitsevat taloustieteen kielen, tosiseikat ja käsitteet. Haluamme, että mahdollisimman moni pystyy analysoimaan 2000-luvun taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ekologisia ongelmia ja toimimaan niiden ratkaisemiseksi. Toivomme, että taloustieteen arvokkain anti vakiintuu yleisiin ajattelutapoihin ja auttaa kansalaisia hahmottamaan ja ratkaisemaan yhteisiä ongelmia.

Taloustiede näyttäytyy tällä hetkellä yleisön, median ja tulevien opiskelijoiden silmissä abstraktina tieteenä, joka ei ole kiinnostunut tosimaailmasta. Kuitenkin taloustiede on koko historiansa ajan pyrkinyt ymmärtämään ja muovaamaan maailman toimintaa. Haluamme jatkaa tätä perinnettä. Varhaiset taloustieteilijät, esimerkiksi 1500- ja 1600-luvun merkantilistit tai Ranskassa ennen vallankumousta vaikuttaneet fysiokraatit, työskentelivät hallitsijoiden neuvonantajina. Samassa asemassa toimi heitäkin aiemmin taloustieteilijöiden tärkeitä edeltäjiä, kuten 1300-luvulla elänyt Ibn Khaldun. Tänä päivänä heidän työtään jatkavat kansantalouksien politiikkalinjausten valmistelijat, verkkotalouden alustoja rakentavat yksityisen sektorin taloustieteilijät, talouskehityksen neuvonantajat ja ajatushautomoiden asiantuntijat, jotka yrittävät tehdä tosimaailmasta parempaa. Kaikkien taloustieteilijöiden sopii toivoa, että heidän alansa on mukana helpottamassa köyhyyttä ja luomassa vakaita olosuhteita, joissa ihminen pääsee kukoistamaan. Se on taloustieteen kaikkein innostavin kutsumus ja kaikkein suurin haaste.

Jos opiskelet tai opetat taloustiedettä ja haluat tietää tarkemmin CORE-aineiston lähestymistavasta sekä siihen vaikuttaneista taloustieteen uusista tutkimussuuntauksista, voit tutustua sisällysluettelon lopusta löytyvään kirjoitukseen ”Kohti tulevaisuuden taloustiedettä”.

Tämän verkkoaineiston valmistuminen oli meille tärkeä saavutus, samoin materiaalin julkaiseminen painettuna kirjana yhdessä Oxford University Pressin kanssa. Ne ovat silti vasta alkua. CORE ei ole pelkkä aineisto tai kurssi. Se on kansainvälinen ja kasvava opettajien ja opiskelijoiden yhteisö, joka kutsuu sinut osallistumaan. Kerro meille kiinnostuksen kohteesi, huomiosi, ehdotuksesi ja korjauksesi verkkosivustolla www.core-econ.org.

Camila Cean sanoin: tule mukaan!

CORE-työryhmä
heinäkuu 2017